FAQ

FAQ Panasj Den Haag

1. Wat heb ik allemaal nodig?

De trainingen vinden iedere week plaats in een gymzaal en daarom zouden we je willen vragen om gymschoenen/sportschoenen met een lichte zool te dragen. Daarnaast is makkelijk zittende sportkleding ook gewenst. Bij de start ontvangt ieder kind een mooie Panasj polo. Het is de bedoeling dat deze polo gedragen wordt tijdens de lessen. Er liggen in alle zalen een paar extra sticks, voor het geval dat je de eerste les (nog) geen stick hebt.
Bij de aanschaf van een stick kun je de volgende richtlijn aanhouden (als het gaat om de lengte van de stick); laat je kind rechtop staan, plaats de stick vanaf de grond rechtop langs het lichaam van het kind. De stick mag niet boven de navel uitkomen, iets eronder is geen probleem. We ‘Panasjen’ overigens met reguliere buitensticks.
Tot slot adviseren wij kinderen vanaf 5 jaar (veelal doordeweekse lessen) scheenbeschermers en een bitje te dragen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer we zullen eindigen met kleine partijtjes waarbij bescherming echt noodzakelijk is voor de veiligheid.

2. Volgen van een proefles?

Ben je nieuwsgierig naar Panasj, kom dan gerust eens kijken bij een van onze lessen. Als je een keer mee wilt doen kan je dit aanvragen via administratie@panasj.eu  Dan kijken wij welke groep het beste aansluit en geven wij door aan de trainer dat je mee komt doen. Ten aanzien van een proefles hanteren wij de volgende procedure: Je schrijft je kind in via de website: denhaag.panasj.nl  Je maakt vervolgens een afspraak via de mail of telefonisch voor een proefles. Vindt je kind de eerste (proef)les leuk, dan wordt deze meegenomen in de facturatie. Vindt je kind de proefles niet leuk, dan is deze les gratis en vervalt de inschrijving. Als je niet wilt deelnemen na de eerste les, graag even aan ons doorgeven.

3. Binnen welke tijd word ik ingedeeld?

We proberen de kinderen zo snel mogelijk te plaatsen of te laten instromen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd en het hockey-niveau. Zodra wij een plekje hebben gevonden krijg je van ons bericht. We starten de groepen als we rond de 6/7 kinderen hebben. Het kan dus voorkomen dat het ene kind (vanwege leeftijd/dag/locatie) wat langer moet wachten dan het andere kind.
Einde van het Panasj seizoen is instroom gedurende het seizoen vaak niet meer wenselijk en delen we de kinderen bij aanvang van het nieuwe seizoen weer in (augustus/september). 

4. Wat als ik er een les niet ben?

Als je een keer niet kunt gaan we kijken of je de les in kan halen in een ander groepje. Neem hiervoor even contact met ons op.   

5. Hoe werkt lidmaatschap/betaling en opzeggen?

Je wordt lid van Panasj Den Haag voor onbepaalde tijd. Aan het einde van het seizoen loopt het lidmaatschap door als je het niet opzegt voor het begin van het nieuwe seizoen.
We hebben het jaar ingedeeld in 3 termijnen: De eerste termijn loopt van september t/m december, de tweede termijn loopt van januari t/m maart en de derde termijn loopt van maart tot juni. Alleen voor eind november en aan het einde van het seizoen kan je schriftelijk (via email) opzeggen.
De kosten voor de trainingen zijn 10,75 euro per les en daarnaast betaal je eenmalig 35 euro inschrijfgeld (inclusief polo t-shirt). Betaling vindt plaats via drie termijnen.    

6. Les data en les tijden?

De locaties, tijden en data kan je terugvinden op de website.
Ook sturen wij voor aanvang van elk Blok een totaaloverzicht van alle trainingsdata. 

7. Ongevallen en verzekeringen
Mocht er onverhoopt iets met een kind gebeuren dan brengen wij het kind naar de dichtstbijzijnde EHBO post. Mocht je speciale wensen voor een ziekenhuis hebben, dan gaan wij ervan uit dat je het vervoer en de begeleiding van je kind zelf regelt. De urgentie van een medische behandeling kunnen voor ons aanleiding zijn een kind toch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. PANASJ is verzekerd voor ongevallen bij Nedasco BV verzekeringen in Den Haag via Stapels Advies. Wellicht ten overvloede wijzen wij op onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onze trainingen en jullie inschrijving. Voor de goede orde hebben wij een lijstje met de meest gestelde vragen (FAQ) bijgevoegd.

 

Panasj Den Haag
Tel: 06-83592025
Breitnerlaan 298
2596 HG Den Haag
administratie@panasj.eu
Terug naar boven